Entrance code accommodation: *088747

Speel mee in de nieuwe dubbelcompetitie!

Badminton Nederland lanceert een gloednieuwe competitievorm: de dubbelcompetitie. Stel je team samen en doe mee aan de vrouwen-, mannen- of gemengddubbelcompetitie!

In het nieuwe jaar kunnen alle senioren leden meedoen aan de dubbelcompetitie. De dubbelcompetitie biedt een laagdrempelige manier om wedstrijden te spelen tegen andere badmintonners buiten DVS. Op jouw eigen niveau! Ook als je pas een jaar badmintonervaring hebt, kun je meedoen! Behalve leerzaam, is het vooral ontzettend leuk.

Hoe werkt het?

Samen met je team van minimaal 3 spelers (dames en heren mag door elkaar) speel je van 15 januari t/m 6 juni 2022 maximaal 8 wedstrijden. Je komt in een poule terecht met maximaal vier tegenstanders van andere badmintonverenigingen. Iedere wedstrijd bestaat uit drie dubbelpartijen en er wordt gespeeld om twee gewonnen games. Meer informatie? Lees alles na op de website van Badminton Nederland.

Let op: deelname is bindend. Eenmaal in een team, wordt ook verwacht dat je aan alle wedstrijden meedoet.

Praktische informatie

De thuiswedstrijden vinden plaats op zondag vanaf 11:00 tot ongeveer 13:00 in Sporthal Hoograven. De uitwedstrijden kunnen in het weekend of op een doordeweekse dag in de avond gespeeld worden, afhankelijk van de tegenstander. De uitwedstrijden vinden plaats in of in de buurt van Utrecht (Houten, Nieuwegein, Maarssen etc.). Er is rekening gehouden met de schoolvakanties.

De kosten voor een team met nylon shuttles is €23,- per persoon. Voor gevorderde spelers die met veren shuttles willen spelen kost het €42,- per persoon.

Meedoen?

Vorm een team met spelers van jouw niveau (minimaal 3 spelers per team), en stuur een mailtje naar sport@dvs-kotomisi.nl. Wil je graag meedoen, maar heb je geen (compleet) team kunnen vormen? Wij helpen je graag! Stuur in dat geval ook een mailtje naar sport@dvs-kotomisi.nl.

De deadline om je aan te melden voor de dubbelcompetitie ligt op vrijdag 17 december 2021.

Join the new doubles competition!

Badminton Nederland is launching a brand new competition format: the doubles competition. Assemble your team and compete in the women’s, men’s or mixed doubles competition!

In the new year, all senior members can participate in the doubles competition. The doubles competition offers an accessible way to play matches against other badminton players outside DVS. At your own level! Even if you only have one year of badminton experience, you can participate! In addition to it being useful to improve your badminton skills and experience, it is also a lot of fun.

How does it work?

Together with your team of at least 3 players (women and men may mix), you will play a maximum of 8 matches from January 15th to June 6th, 2022. You end up in a poule with a maximum of four opponents from other badminton associations. Each match consists of three doubles and compete for the win of two games. More information? Read all about it on the Badminton Nederland website.

Attention: participation is binding. Once in a team, you are expected to participate in all matches.

Practical information

The home matches take place on Sunday from 11 AM to approximately 1 PM in Sporthal Hoograven. The out-matches can be played on the weekend or on a weekday in the evening, depending on the opponent. The out-matches take place in or near Utrecht (Houten, Nieuwegein, Maarssen, etc.). School holidays have been taken into account.

The cost for a team with nylon shuttles is €23 per person. For advanced players who want to play with feather shuttles, it costs €42 per person.

Want to join?

Form a team with players of your level (minimum of 3 players per team), and send an email to sport@dvs-kotomisi.nl. Would you like to participate, but you were not able to form a (complete) team? We are happy to help you! In that case, also send an email to sport@dvs-kotomisi.nl.

The deadline to sign up is at Friday 17th of December 2021.