Documenten

Opbouwen en opruimen

Gedragsregels

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten zijn de regels die gelden binnen onze badmintonvereniging. De regels zijn bindend voor alle organen, leden en vrijwilligers van DVS.

Het huishoudelijk reglement regelt de praktische uitvoering van de statuten van de vereniging. Het reglement schrijft regels voor die te maken hebben met jouw lidmaatschap, de financiën van de vereniging en de commissies van de vereniging. Het huishoudelijk reglement kan alleen door de ledenvergadering worden aangepast.

Beleid

Het beleidsplan bepaalt de koers van onze badmintonvereniging de komende jaren. In het beleidsplan staan onze ambities, doelen en wensen.

Praktische documenten

Privacyverklaring website