Vertrouwenscontactpersoon

Snel naar:

Bij DVS – Koto Misi hebben we twee vertrouwenscontactpersonen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich veilig en gehoord voelt. Een vertrouwenscontactpersoon is een laagdrempelig luisterend oor waarbij je terecht kunt voor verschillende vragen of meldingen.

Waarom is er een vertrouwenscontactpersoon?

We willen een badmintonvereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met de sport en met andere activiteiten, en waarbij iedereen zich thuis voelt. Daarbij hoort dat we met respect met elkaar omgaan. We pesten niet, we discrimineren niet (op welk vlak dan ook) en we intimideren elkaar niet.

Soms gebeurt er toch iets waar je je niet prettig bij voelt, of waar je met iemand in vertrouwen over wil praten. Dan kan op de vereniging gebeuren, maar ook thuis, op school of een andere plek. Je kan met iedere vraag of dilemma terecht bij een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen hebben beide een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de cursus vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF gevolgd.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt, dan ben je welkom om hierover in gesprek te gaan. Ook als er bijvoorbeeld op school of thuis iets is gebeurd waar je over wil praten, kan je terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over van alles:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je anders behandeld wordt vanwege persoonlijke kenmerken zoals huidskleur, geloof, seksuele gerichtheid, geslacht, nationaliteit, leeftijd of bijvoorbeeld handicap;
  • Grensoverschrijdend gedrag: een onprettige manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een anders speler, bestuurslid, trainer of coach;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Enzovoort

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

In sommige situaties kan het verstandig zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of advies te vragen bij een organisatie. Dat gebeurt echter nooit zonder overleg en zonder jouw toestemming. Niemand komt te weten van jouw gesprek met de vertrouwenscontactpersoon, tenzij:

  1. Je toestemming hebt gegeven aan de vertrouwenscontactpersoon om je verhaal te delen met een ander;
  2. Jij daarvan op de hoogte bent.

De vertrouwenscontactpersonen zijn geen onderdeel van het bestuur, maar de activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen wel onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon alleen óf er meldingen zijn geweest, en niet wie, wanneer of waarom.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon?

DVS heeft twee vertrouwenscontactpersonen waaruit je kunt kiezen:

Leonie speelt in ons eerste competitieteam en heeft als vrijwilliger in het bestuur gezeten. Ze werkt nu bij SportUtrecht als beweegmakelaar.

Je kunt haar mailen via vertrouwenspersoon@dvs-kotomisi.nl of bellen/Appen op 06-1acht087zeven89.
Bas is al ruim 15 jaar lid bij DVS-Koto Misi en heeft verschillende rollen als vrijwilliger gehad binnen de vereniging.

Je kunt hem mailen via vertrouwenspersoon2@dvs-kotomisi.nl of bellen/Appen op 06-21vier077drie5.

Vertrouwenspunt Sport

Wil je met iemand buiten onze badmintonvereniging spreken? Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel gratis het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90, stuur een bericht via WhatsApp via 06-53646928 (let op dit nummer is uitsluitend voor WhatsApp), klik hier voor infomatie op de website of e-mail naar vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.