Vertrouwenscontactpersoon

Snel naar:

Bij DVS – Koto Misi hebben we twee vertrouwenscontactpersonen. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen zich veilig en gehoord voelt. Een vertrouwenscontactpersoon is een laagdrempelig luisterend oor waarbij je terecht kunt voor verschillende vragen of meldingen.

Waarom is er een vertrouwenscontactpersoon?

We willen een badmintonvereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met de sport en met andere activiteiten, en waarbij iedereen zich thuis voelt. Daarbij hoort dat we met respect met elkaar omgaan. We pesten niet, we discrimineren niet (op welk vlak dan ook) en we intimideren elkaar niet.

Ondanks een preventief beleid zoals gedragsregels, aannamebeleid en het vierogenprincipe, kan het voorkomen dat er iets gebeurt waar je je niet prettig bij voelt. Je kunt dan terecht bij de vertrouwenscontactpersoon om hier in vertrouwen over te praten.

De vertrouwenscontactpersonen hebben beide een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en de cursus vertrouwenscontactpersoon van het NOC*NSF gevolgd.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt, dan ben je welkom om hierover in gesprek te gaan. Ook bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag bij jezelf of iemand anders op de club raden we je aan om met de vertrouwenscontactpersoon te praten. Er wordt goed naar je geluisterd, en met je meegedacht welke vervolgstappen je kunt zetten.

De vragen die je hebt kunnen gaan over van alles:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je anders behandeld wordt vanwege persoonlijke kenmerken zoals huidskleur, geloof, seksuele gerichtheid, geslacht, nationaliteit, leeftijd of bijvoorbeeld handicap;
  • Grensoverschrijdend gedrag: een onprettige manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een anders speler, bestuurslid, trainer of coach;
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Enzovoort.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Je gesprek met een vertrouwenscontactpersoon is altijd vertrouwelijk. In sommige situaties kan het echter helpen om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of advies te vragen bij een organisatie zoals Centrum Veilig Sport Nederland. Dat gebeurt echter nooit zonder overleg en zonder jouw toestemming.

De vertrouwenscontactpersonen zijn geen onderdeel van het bestuur, maar de activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen wel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Na een gesprek zal er daarom altijd een kennisgeving naar het bestuur gaan. Dit kan heel beknopt zijn, en indien gewenst ook volledig anoniem. Er zijn echter twee uitzonderingen wanneer je niet anoniem kunt blijven: wanneer er sprake is van acuut gevaar, of wanneer er sprake is van een strafbaar feit.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon?

DVS heeft twee vertrouwenscontactpersonen waaruit je kunt kiezen:

Leonie speelt in ons eerste competitieteam en heeft als vrijwilliger in het bestuur gezeten. Ze werkt nu bij SportUtrecht als beweegmakelaar.

Je kunt haar mailen om een afspraak te maken via vertrouwenspersoon@dvs-kotomisi.nl of bellen/Appen op 06-1acht087zeven89.
Bas is al ruim 15 jaar lid bij DVS-Koto Misi en heeft verschillende rollen als vrijwilliger gehad binnen de vereniging.

Je kunt hem mailen om een afspraak te maken via vertrouwenspersoon2@dvs-kotomisi.nl of bellen/Appen op 06-21vier077drie5.

Centrum Veilig Sport Nederland

Wil je met iemand buiten onze badmintonvereniging spreken? Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF het Centrum Veilig Sport Nederland opgezet. Hier vind je veel informatie, voorlichting, maar kun je ook direct contact opnemen om vertrouwelijk te praten over een kwestie waar je mee zit binnen de sportvereniging. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. Je kunt je verhaal kwijt, en wordt geholpen welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Bekijk hiervoor https://centrumveiligesport.nl/. Je kunt hen mailen, volledig anoniem chatten, of bellen op 0900-2025590.