Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op badmintonvereniging DVS-Koto Misi, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Badmintonvereniging D.V.S. (hierna: DVS). DVS is bereikbaar via info@dvs-kotomisi.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 december 2020.

Doelen

DVS verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

  • Voor verwerking in de ledenadministraties;
  • Voor contact met (potentiële) leden;
  • Voor het verbeteren van de website;
  • Voor de veiligheid van leden (VOG-verklaringen).

Je vindt een overzicht met alle verwerkingen van persoonsgegevens in het register verwerkingen. We geven bij aanmelding en contact altijd aan welke gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze bedrijfsvoering, en welke gegevens optioneel zijn.

Inzage en wijziging

Het is altijd mogelijk om de gegevens die DVS van jou bewaart in te zien. Neem daarvoor contact op met de secretaris via info@dvs-kotomisi.nl. Wijziging van de persoonsgegevens is mogelijk als de informatie onvoldoende of onvolledig is voor het doel, niet strikt noodzakelijk is voor het doel of in strijd is met wettelijke voorschriften. Binnen 2 weken gaan we in op je verzoek.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Persoonsgegevens worden gedeeld met Badminton Nederland, de erkende Nederlandse badmintonbond. Daarnaast worden naam en contactgegevens gedeeld met Mailchimp, voor de verspreiding van nieuwsbrieven. Persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de vereniging. Vrijwilligers ontvangen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak. DVS bewaart haar gegevens in de cloud bij Google en Dropbox. De servers van Google en Dropbox staan in de Verenigde Staten. De algemene ledenvergadering kan besluiten om bepaalde partijen uit te sluiten voor het delen van persoonsgegevens.

Toestemming

We vragen voor het gebruik van je persoonsgegevens altijd toestemming. Het kan echter zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van de vereniging, en je daardoor niet volledig kan deelnemen aan de vereniging.

Foto’s

Bij activiteiten van DVS kunnen foto’s van de deelnemers en/of aanwezigen worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden ingezet voor promotiedoeleinden op onze website, sociale media, of andere communicatie-uitingen. Je kunt daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen via onderstaand formulier.

Cameratoezicht

DVS maakt gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. In deze accommodaties is cameratoezicht aanwezig. Bij het betreden van een sportaccommodatie kan je dus gefilmd worden. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de gemeente Utrecht.

Beveiliging van persoonsgegevens

Alle bestuursleden en vrijwilligers die omgaan met de persoonsgegevens van onze leden tekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast zijn alle gegevens beschermd achter een wachtwoord. DVS voert daarnaast ieder jaar een data protection impact assessment uit om de bescherming van persoonsgegevens op peil te houden. Verder sluiten we met alle partijen die je gegevens ontvangen een verwerkersovereenkomst.

Privacyverzoek

Wil je een privacyverzoek indienen? Vul dan onderstaand formulier in.

    Ik wil...