Sportief met DVS de lockdown door: onze alternatieve activiteiten

For English, see below.

Helaas kunnen we de komende 5 weken niet meer badmintonnen. Het stoppen van de verspreiding van het coronavirus is nu even belangrijker. Dat betekent echter niet dat we helemaal niets meer mogen. We hebben de komende weken een superleuk alternatief programma!

Iedere maandag online bootcamp

Een goed voornemen voor deze lockdown is de wekelijkse bootcamp! Sport lekker mee, en blijf fit. De bootcamp is geschikt voor alle jeugdleden en volwassenen. Je kan meedoen vanuit huis. Je hebt geen bijzondere materialen nodig. Trek je sportkleding aan, en doe mee. De bootcamp wordt iedere maandagavond op ons YouTube-kanaal gestreamd. Ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, buren: iedereen kan natuurlijk meedoen!

 • maandag 21 december van 20:00 – 21:00 uur
 • maandag 28 december van 20:00 – 21:00 uur
 • maandag 4 januari van 20:00 – 21:00 uur
 • maandag 11 januari van 20:00 – 21:00 uur
 • maandag 18 januari van 20:00 – 21:00 uur

Iedere zaterdag outdoor jeugdbadminton

Iedere zaterdag organiseren we jeugdbadminton in Park Transwijk. Omdat ook in de kerstvakantie er weinig andere activiteiten zijn, gaan we gewoon lekker door met sporten. We gaan aan de slag met leuke badmintongerelateerde spelletjes.

Voor deze jeugdtraining moet je je vooraf aanmelden via onze website. Zo weten we precies wie meedoet. Trek warme kleding aan, en schoenen die geschikt zijn voor outdoor gebruik. We verzamelen op het grote grasveld.

 • Zaterdag 19 december van 12:30 – 13:30 uur
 • Zondag 27 december van 12:30 – 13:30 uur*
 • Zaterdag 2 januari van 12:30 – 13:30 uur
 • Zaterdag 9 januari van 12:30 – 13:30 uur
 • Zaterdag 16 januari van 12:30 – 13:30 uur

* Let op, zondag i.p.v. zaterdag.

Iedere dag thuis bewegen

Bewegen is gezond. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest. Blijf dus bewegen! Gebruik je pauze, of beweeg voor of na je werk. Inspiratie nodig? Je vindt oefeningen voor je spieren, voor je uithoudingsvermogen en leuke badmintongerelateerde oefeningen op onze website.

Gezelligheid bij DVS

December staat bol van de feestdagen. Om in de eerste badmintonloze weken van januari ook wat gezelligheid te creëren, kan je je aanmelden voor twee superleuke DVS-activiteiten. Beide activiteiten zijn volledig digitaal bij te wonen. En je zit niet stil: je gaat lekker thuis aan de slag!

Leonie's gin tonic night
Leonie’s gin tonic night

8 januari 2021 vanaf 19:30 uur
Ga onder leiding van onze gin tonic-specialist Leonie aan de slag met het maken van de leukste mixdrankjes. Een gezellige digitale activiteit. Je ontvangt de ingrediënten aan huis, zodat je daar niet meer voor op pad hoeft.

Meld je uiterlijk 31 december aan. Meedoen kost 10 euro (kosten ingrediënten). Deze avond is uiteraard alleen voor 18+-ers.

Koken met Felicia
Koken met Felicia

13 januari 2021 vanaf 17:30 uur
We organiseren een digitaal diner. Onze eigen chef-kok Felicia Versantvoort zal je digitaal begeleiden bij het maken van een leuk recept. Daarna gaan we in kleine, wisselende groepjes digitaal genieten van iedere gang. Je ontvangt de ingrediënten aan huis, zodat je daar niet meer voor op pad hoeft.

Meld je uiterlijk 9 januari aan. Meedoen kost 7,50 euro (kosten ingrediënten). Het diner is ook geschikt voor kinderen onder begeleiding van een ouder.

Houd vol en tot snel

We zien je graag weer over 5 weken. Dan kan je volle bak aan de slag met je goede voornemen om in 2021 nét wat vaker te gaan badmintonnen. Tot dan!

Heb je hulp nodig? Bijvoorbeeld bij je boodschappen, of heb je behoefte aan een gesprek met een medebadmintonner? Laat het weten. Er woont altijd een DVS’er bij je in de buurt.

English version

Sporty with DVS during the lockdown: our alternative activities

Unfortunately, we cannot play badminton anymore for the coming 5 weeks. Stopping the spread of the coronavirus is our first priority. That does not mean that we have to sit still! We have come up with an alternative and fun program.

Online bootcamp every Monday

During the lockdown we are setting intentions. Leonie will provide a weekly bootcamp which you can follow online. Stay fit by joining her! The bootcamp is suitable for young and old. You can participate from home and do not need any special material. Just make sure you are wearing the right outfit, because you will be sweating for sure. The bootcamp is streamed on our YouTube Channel every Monday evening. Everyone can participate! Your siblings, neigbours, parents – anyone is welcome to join.

 • Monday 21st of December 8 PM – 9 PM
 • Monday 28th of December 8 PM – 9 PM
 • Monday 4th of January 8 PM – 9 PM
 • Monday 11th of January 8 PM – 9 PM
 • Monday 18th of January 8 PM – 9 PM

Can’t participate on the day itself? No problem! The bootcamp will be stored on our YouTube channel. Catch up any moment!

Outdoor youth training every Saturday

DVS organizes youth training in Park Transwijk every Saturday. Because there aren’t many other activities to do during the Christmas Break, we will continue exercising. We will get on with badminton-related games.

For this training, we ask you to register via our website in advance. That way we know exactly who is participating. Put on some warm clothes and shoes suitable for outdoor use. We gather on the large lawn.

 • Saturday 19th of December 12:30 – 1:30 PM
 • Sunday 27th of December 12:30 – 1:30 PM*
 • Saturday 2nd of January 12:30 – 1:30 PM
 • Saturday 9th of January 12:30 – 1:30 PM
 • Saturday 16th of January 12:30 – 1:30 PM

* Please note, Sunday instead of Saturday.

Exercise at home every day

Exercising is healthy. For body and mind. So keep exercising! Use your break or exercise before or after work/school. Need inspiration? You will find exercises for your muscles, your stamina and fun badminton-related activities on our website.

Social activities at DVS

Whereas December is full of holidays, January isn’t. Although we cannot play badminton, we can organize some social activities to make January fun as well! DVS will organize some fun social activities in the first weeks of January. You can sign up for two super fun DVS activities. Both activities are attended fully digitally. And mind you! You have to participate actively from home!

Leonie's gin tonic night
Leonie’s gin tonic night

8th of January 2021 at 7:30 PM
Under the guidance of our gin and tonic specialist Leonie, get started with making your own mixed drinks. A fun digital activity. You will receive the ingredients at home via us.

Sign up before December 31th. Participation costs € 10,- EUR (for ingredients). This evening is for 18+ only of course.

Cooking with Felicia
Cooking with Felicia

13th of January 2021 at 5:30 PM
We’re organizing a digital dinner. Our own chef Felicia will digitally guide you through making a nice recipe. Next, we will digitally enjoy each course in small, changing groups. You will receive the ingredients at home via us.

Sign up before January 9th. Participation costs € 7,50 EUR (for ingredients).
The dinner is suitable for children as well as long as they are supervised.

Keep strong and see you soon

We’re looking forward to see you again in 5 weeks. Then we’ll be making a start with the good intention to play just a little more often in 2021. Until then!!

Do you need help? For example with your groceries, or do you feel like having a concersation with a fellow badminton player? Let us know. There is always a DVS member close to you.