Vrijwilligersoverzicht

Onze vrijwilligers hebben een belangrijke rol binnen de vereniging. Ze organiseren activiteiten, de competitie, of begeleiden onze jeugdleden. Iedere vrijwilliger bij DVS heeft zijn eigen taak. Ieder jaar komen de vrijwilligers groepsgewijs bij elkaar, voor de nodige afstemming. Zo kan iedereen zich lekker inzetten voor DVS, zonder tijrovende vergadercultuur.

We hebben ook twee vertrouwenspersonen, kijk voor meer informatie op deze pagina.

Groepen

  • Groep sport
  • Groep activiteiten
  • Groep jeugd
  • Groep toernooien
  • Groep DVS Open Utrecht
  • Groep materialen
  • Groep organisatie

Vrijwilligersoverzicht