Register verwerkingen

In het register verwerkingen geven we zo transparant mogelijk aan welke persoonsgegevens we bewaren, en waarom. Daarnaast geven we aan wie er bij jouw persoonsgegevens kunnen.

Register verwerkingen

Ledenadministratie

Doel

De secretaris verwerkt jouw persoonlijke gegevens om jouw lidmaatschap te kunnen beheren. We gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen of je te informeren over badmintong- en verenigingsgerelateerde onderwerpen.

Categorie persoonsgegevens

We bewaren je naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Op basis van deze gegevens bepalen we je contributie, welke informatie voor jou relevant is. Zo kunnen we onze vereniging goed draaiend houden.

Wie kan er bij?

Het dagelijks bestuur heeft toegang tot deze gegevens. Onze andere vrijwilligers krijgen alleen jouw gegevens te zien wanneer dat relevant is. Bovendien worden alleen de relevante persoonsgegevens gedeeld met onze vrijwilligers.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden na beëindiging van het lidmaatschap nog 1 jaar bewaard, tenzij we andere afspraken met je maken.

E-mailberichten

Doel

De vrijwilligers en bestuursleden kunnen op deze manier contact met je onderhouden. Je wordt zo geïnformeerd over de vereniging.

Categorie persoonsgegevens

We bewaren je naam, e-mailadres en de gegevens die je in je e-mailbericht noemt.

Wie kan er bij?

Het dagelijks bestuur kan bij deze gegevens. Vrijwilligers ontvangen alleen jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor hun vrijwilligerswerk.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens in deze berichten worden maximaal 10 jaar bewaard in het e-mailarchief.

Bezoek website

Doel

Om te kunnen zien welke pagina’s populair zijn, welke informatie belangrijk voor je is, en hoe je de website gebruikt, monitoren we het gebruik van de website.

Categorie persoonsgegevens

We bewaren slechts geanonimiseerde data over je bezoek.

Wie kan er bij?

Het dagelijks bestuur en de vrijwilligers die de website beheren kunnen bij deze gegevens. De gegevens worden verzameld via Google Analytics.

Bewaartermijn

De gegenereerde data wordt maximaal 4 jaar bewaard.