Bij DVS – KotoMisi hebben we ook een vertrouwenspersoon. Voor als er iets is dat je dwarszit op de vereniging, maar waarbij je het niet zelf op kunt of wilt lossen, en ook niet naar het bestuur wilt stappen.

Waarom is er een vertrouwenspersoon?

We willen een badmintonvereniging zijn waar iedereen met plezier bezig is met de sport en met andere activiteiten, en waarbij iedereen zich thuis voelt. Daarbij hoort dat we met respect met elkaar omgaan. We pesten niet, we discrimineren niet (op welk vlak dan ook), we doen niet aan intimidatie.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over van alles:

  • Pesten en gepest worden;
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof, seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een anders speler, bestuurslid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • Enzovoort

Als je twijfelt of een vraag wel aan hem gesteld kan worden: gewoon doen!

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  1. Toestemming voor hebt gegeven;
  2. Van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwenspersoon?

DVS heeft twee vertrouwenspersonen: René Meije en Leonie Gotink. René en Leonie zijn al jarenlang lid van onze vereniging. Je kunt ze bereiken door te mailen naar vertrouwenspersoon@dvs-kotomisi.nl. Bellen kun je René ook op O6-drie83vier3vijf77.