Het huishoudelijk reglement regelt de praktische uitvoering van de statuten van de vereniging. Er worden dingen geregeld die te maken hebben met jouw lidmaatschap, de financiën van de vereniging en de commissies van de vereniging. Het huishoudelijk reglement kan alleen door de ledenvergadering worden aangepast. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld op 15 juni 2018 met mandaat van de algemene ledenvergadering.

Huishoudelijk reglement, versie 15 juni 2018