’t Quatro’tje 2020-2021

For English, see below
Wegens succes: ’t Quatro’tje…. Voor seizoen 2020-2021. Voor het nieuwe competitieseizoen wordt ook weer gestart met ’t Quatro’tje!

Wat is dat ook alweer dat ‘t Quatro’tje?

Met het idee om elkaar wat beter te leren kennen binnen DVS, kun je met ’t Quatro’tje zelf je eigen dreamteam samenstellen van 2 heren en 2 dames uit de 8 verschillende teams die in de reguliere competitie spelen. Nu komt daar ook nog een extra speler bij (‘joker’) die je bonuspunten kan opleveren!

Ook al ken je niet alle namen, je kunt gewoon kosteloos meedoen. Recreanten hebben ook wel eens gewonnen!

Hoe werkt het?

Na iedere competitieronde worden de prestaties van je teamleden door mij bijgehouden en op het afhangbord gepresenteerd. Wie aan het einde van de competitie de meeste punten heeft, krijgt een kleinigheid, maar vooral de eeuwige roem!

Vallen de prestaties van één of meer spelers uit je team tegen dan kun je halverwege het seizoen de transfermarkt op en nieuwe spelers nemen. Dit kost echter wel strafpunten…

Wat moet je doen?

Stel dan je dreamteam uiterlijk 10 september samen aan de hand van het inschrijfformulier en mail dit naar Ramon Nieborg, ramon.nieborg@hotmail.com, of via vul dit formulier in:

Als het nog onduidelijk is, dan hoor ik dat graag.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

Due to success: ’t Quatro’tje…. Season 2020-2021

The new competition season will also start with ’t Quatro’tje!

What is it again ‘t Quatro’tje?

With the idea of getting to know each other better within DVS, you can put together your own dreamteam of 2 men and 2 women from the 8 different teams that play in the regular competition.Now there is also an extra player (“joker”) who can earn you bonus points!

Even if you don’t know all the names, you can participate for free. Recreationists have also won!

How does it work?

After each competition round, the performances of your team members are kept by me and presented on the hanging board. Whoever has the most points at the end of the competition gets a little something, but above all eternal fame!

If the performance of one or more players from your team is disappointing, you can enter the transfer market halfway through the season and take new players. However, this does cost penalty points.

What should you do?
Put your dreamteam by September 10 together on the basis of the registration form and submit it to ramon.nieborg@hotmail.com, or fill in the upper form.

If it is still unclear, please let me know.