Utrechts Sportakkoord gesloten tussen gemeente en sportverenigingen

DVS heeft op vrijdag 5 juli 2019 samen met 80 andere sportaanbieders en de gemeente Utrecht het Utrechts sportakkoord gesloten. Het sportakkoord bestaat uit 10 doelen die we gezamenlijk willen realiseren.

In het Utrechts Sportakkoord zijn drie thema’s van het nationale Sportakkoord meegenomen die nauw met elkaar verweven zijn, namelijk: vitale sportaanbieders, een positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen. Deze drie thema’s vormen belangrijke pijlers voor het beoogde sportklimaat, waar iedereen kan meedoen (inclusief sporten), met plezier en in een veilige omgeving (positieve sportcultuur). Dit alles bij vitale sportaanbieders die nu en in de toekomst naar tevredenheid van leden sport aanbieden. Het Utrechts sportakkoord sluit daarmee direct aan op het huidige (sport)beleid.

De volgende 10 speerpunten zijn opgenomen in het Utrechts Sportakkoord:

  1. Vergroten van het aantal vrijwilligers in de sport
  2. Versterken en verbreden van sportondersteuning
  3. Realiseren van passend sportaanbod
  4. Pedagogische versterking van sportaanbieders
  5. Versterken van de samenwerking rondom het kind
  6. Verhogen jeugdparticipatie in de sport
  7. Vergroten van de bekendheid van sport en bewegen
  8. Versterken van de verbinding Sport, Zorg en Welzijn
  9. Vergroten van bekendheid en impact financiële regelingen
  10. Vergroten toegankelijkheid sportaccommodaties

Challenges

In het Utrechts Sportakkoord wordt gewerkt met challenges. Maarten van Ooijen, wethouder Sport van de gemeente Utrecht: “Wij zien het Utrechts Sportakkoord als kans om een impuls te geven aan de huidige en nieuwe samenwerkingen met de partners uit de stad. Dit doen we door het uitzetten van concrete challenges. De challenges zijn uitdagingen binnen één of meer van de speerpunten, bijvoorbeeld ‘ontwikkel een nieuw innovatief sportaanbod en/of lidmaatschapsmodel’. Om deze challenge te volbrengen is het de bedoeling dat verschillende partners samenwerken, ieder vanuit zijn eigen expertise. Op deze manier brengen we verschillende expertises samen en hopen we tot vernieuwende ideeën en oplossingen te komen.” 

Het Utrechts Sportakkoord.

Verhogen van de jeugdparticipatie in de sport

DVS heeft zich met diverse andere partners verbonden aan het zesde speerpunt, het verhogen van de jeugdparticipatie in de sport. Samen met de gemeente, Sport Utrecht en andere sportverenigingen gaan we ons inzetten om dit doel te bereiken. De uitwerking van het Utrechts Sportakkoord zal de komende maanden plaatsvinden.