Iedereen welkom bij Frisse starttoernooi!

Weg met het luie zweet! Het nieuwe badmintonseizoen is begonnen. Onze sporthal is opgeknapt. Tijd voor een frisse start. Tijd om het luie zweet er uit te slaan. Op maandag 9 oktober 2017 wordt dan ook het frisse start toernooi georganiseerd. Het is niet alleen een frisse start voor al onze leden – jong en oud, recreant en competitiespeler, maar ook voor iedereen die kennis wilt komen maken met badminton bij onze club – DVS-Koto Misi. Neem dan ook gerust een vriend, vriendin, familielid, collega of buur mee naar het frisse start toernooi.

Voor het toernooi zullen alle deelnemers per wedstrijd aan een andere partner worden gekoppeld. Het is natuurlijk wel mogelijk om een of meerdere wedstrijden met de introducé te spelen. De wedstrijden zullen om 20:15 beginnen en om 22:15 zijn afgelopen. De wedstrijden zelf zullen zo’n 20 minuten duren. De prijsuitreiking zal in de kantine zijn om 22:30. Wij zullen onze best doen om er een leuke speelavond van te maken. Dus aarzel niet en spreek nog vandaag je collega’s hierop aan, maak eens een praatje met je buren en stuur een WhatsApp’je naar je vrienden om op maandag 9 oktober in ‘Hoograven’ te komen spelen.

De inschrijvingen zullen om 20:00 beginnen. Voor leden zijn de kosten € 1,50. Voor introducés is het toernooi natuurlijk gratis.

Samenvatting

Frisse start toernooi op maandag 9 oktober 2017
Sporthal ‘Hoograven’ in Hoograven – Verlengde Hoogravenseweg 203
Inschrijving begint om 20:00 – Leden € 1,50, introducees gratis
Eerste wedstrijd om 20:15
Einde toernooi om 22:15
Prijsuitreiking om 22:30

—-

Break into a sweat! The new badminton season has started. Our sports hall has been renovated. Time for a fresh start. Time to break into a sweat. On Monday 9 October 2017 the fresh start tournament will be held. This will not only be a fresh start for all our members – young and old, recreational players and competition players, but also for everyone who wants to get acquainted with badminton at our club – DVS-Koto Misi. So don’t hesitate to bring along a friend, family member, colleague or neighbour to the fresh start tournament.

During the tournament, all participants will be matched with another partner for every match. Off course, it will be possible to play one or more matches with a guest. Matches will start at 20:00 and will end at 22:15. Matches will last about 20 minutes. The award ceremony will be in the canteen at 22:30. We will do our best to make it an enjoyable evening.

So do not hesitate and approach your colleagues, talk to your neighbour and send a WhatsApp-message to your friends to come and play on Monday 9 October in sports hall ‘Hoograven’. Enrollment will start at 20:00. Members have to pay € 1,50. For guests the tournament will off course be free.

Summary

Fresh start tournament on Monday 9 October 2017
Sports hall ‘Hoograven’ in Hoograven – Verlengde Hoogravenseweg 203
Enrollment at 20:00 – Members € 1,50, guests free
First match at 20:15
End tournament at 22:15
Award ceremony at 22:30