De foto's van het Kersttoernooi zijn beschikbaar. Kijk hier.
Ook de foto's van het oliebollentoernooi zijn er.