Welkom op de nieuwe site

Afgelopen weken is hard gewerkt aan het vorm geven van deze nieuwe site. Voor alles wat nieuw is geldt: het is nog niet perfect.
Via deze weg wil ik nogmaals Bas Vanmeulebrouk en Harald Vogt bedanken voor het ontwikkelen van deze website.
Op- en aanmerkingen kunnen altijd gestuurd worden naar info@dvs-kotomisi.nl

Namens het bestuur,
Dionne van Kessel